Ligplaatsen basis Brugge
Yachten en zwaardboten

Ligplaats yachten Brugge

Voorwaarden:

- Familielidmaatschap* is voldaan,Het verplichte familie lidmaatschap voor yachten van de Brugse Zeil- en Yachtclub kan u via de link LIDMAATSCHAP aanvragen.

- boot is BA verzekerd.

- Kennisname van het intern reglement

Toekenning ligplaats gebeurt volgens postdatum v/h formulier. Er wordt ook rekening gehouden met de bestaande situatie.

Periode ligplaats te water:
vaarseizoen: 1april tot eind eind oktober.
winter: 1 november tot 31 maart van het volgend jaar.

Betaling: ligplaatsen worden contant betaald na ontvangst van de rekening.

De verplichte clubwimpel aan het BB stag is inbegrepen in het lidgeld.

Ik wens een aanvraag te doen om een ligplaats te water te bekomen of te verlengen:


Ligplaats zwaardboten Brugge

Voorwaarden: lidmaatschap is voldaan. Het verplichte lidmaatschap van de Brugse Zeil- en Yachtclub kan u via deze LINK aanvragen.

Toekenning ligplaats gebeurt volgens postdatum v/h formulier en is definitief na ontvangst v/d betaling.
Kennisname van intern reglement.


Omschrijving periode en prijs van de ligplaats: kalenderjaar 1 april tot 31 maart

- OPTIMIST 25 €

- ANDERE 40 €

- TRAILER 25 €

Wegtrailers, waterkarren en bootstoelen: zonder boot dient hiervoor een extra parkeergeld van 25€ te worden voldaan. Ze dienen te worden geparkeerd ten noorden aan de achterkant van het clubhuis

Betaling: ligplaatsen worden contant betaald na ontvangst van de rekening.

Ik wens een aanvraag te doen voor een ligplaats op het terrein van de basis Brugge:


Winterberging yachten algemeen

Voorwaarden:

- Familielidmaatschap is voldaan. Het verplichte familie lidmaatschap voor yachten van de Brugse Zeil- en Yachtclub kan u via de link LIDMAATSCHAP aanvragen.

- boot is BA verzekerd.

- Kennisname van het intern reglement.


Toekenning van de berging gebeurt volgens postdatum v/h formulier en de betaling

Periode ligplaats te land:

winter: 1 november kalenderjaar tot 31 maart van het volgend jaar

Tarief: zie ligplaats yachten winter

Begrip stoelgeld: extra statiegeld voor de zomer indien na het te water gaan van het yacht de stoel/trailer op het terrein blijft staan. Onrechtmatig parkeren kan verwijdering tot gevolg hebben.

Betaling en verzekering:

De winterligplaats wordt betaald vooraleer uit het water te gaan om in regel te zijn.
De groepsbijdrage voor de kraan is niet inbegrepen. Dit wordt door de booteigenaars geregeld.
De BA verzekering is verplicht en de ondertekening van dit document geldt als afstand van verhaal naar de club en zijn bestuurders voor alle schade en ongevallen gedurende de winterberging.

Ik wens een aanvraag te doen voor een winterberging op het terrein van de basis Brugge van 1 november tot 31 maart van het volgend jaar.

Zomer: prijs op speciale aanvraag: info@bzyc.be