INSCHRIJVEN STRANDZEILEN

Betaling 25€ op bankrekening BZYC - BE 62 7755 9062 7361 met vermelding NAAM+STRANDZEILEN

Je deelname is pas mogelijk na betaling ten laatste tegen woensdag 26 april.