A-BREVET

Word zeillesgever

Een samenwerking van WWSV en sport Vlaanderen

De club heeft nood aan gebrevetteerde leden die kunnen instaan voor de opleiding van toekomstige zeilers.

Elke vorm van subsidie waarvoor onze club in aanmerking komt, hangt af van het aantal gebrevetteerde leden.

INLEIDING

Het A-brevet is een nationaal bekwaamheidsbrevet voor zwaardboten tot 20m² zeiloppervlak en garandeert een basiskennis van praktijk en theorie.

Het A-brevet is enerzijds een afsluiting van je basisgraden zeilen-zwaardboten en anderzijds is dit de instap van een carrière als lesgever. Het brevet geldt namelijk als toelatingsvoorwaarde voor de cursussen kaderopleiding in samenwerking met de Vlaamse Trainers school.

INHOUD

Het A-brevet omvat zowel een theoretisch als een praktisch examen.

De theoretische proef is een schriftelijk examen die VOOR de praktijk dient afgelegd te worden en waar de kennis van de inhoud van het cursusboek "Zeilen, van Basis tot A-brevet" nagegaan wordt. Het cursusboek is te verkrijgen bij de federatie en de zeilscholen.

De praktische proef gaat uiteraard door op het water, waar de kandidaat moet bewijzen dat hij/zij kan zeilen met een sloep getuigde boot tot 20m² zeiloppervlak.

Inhoud:

veiligheid - man over boord
oprichten gekapseide boot
terminologie
op- en aftuigen
koersen en zeilstanden
zeilmanoevres
theorie van het zeilen
reglementen
schiemanswerk

INSCHRIJVEN

Op deze pagina vindt je alle info voor het inschrijven voor de theorie, de praktijk en de voorbereiding

website van het A-brevet https://a-brevet.be/


Je kiest waar en wanneer je het examen wil afleggen.

Het examen vindt plaats in de BZYC als er voldoende deelnemers zijn of anders in een andere aangesloten club bij WWSV.