BERICHTEN

Nieuwe Wet op de pleziervaart - Einde gedoogbeleid!

OPGELET het huidige gedoogbeleid van FOD Mobiliteit voor overtredingen binnen de wet op de pleziervaart zal stopgezet worden en men zal overgaan tot het uitschrijven van boetes bij overtredingen.
Een paar essentiële aandachtspunten dit voorjaar waarop controles zullen gebeuren:
-Het bezit van het vaarbewijs
-Het dragen van het reddingsvest
VOOR DE WATERSPORTERS LEES AANDACHTIG HET VOLGENDE:
-De verplichte veiligheidsuitrusting
-Registratie van de boten en het kleven van het nummer.
Voor de aanvraag van uw registratiebrief
kan u volgende link volgen. De aanvraag procedure is vereenvoudigd, doe het snel!!!START BOUW PRINCES ELISABETH EILAND

Binnenkort start hoogspanningsnetbeheerder Elia met de bouw van het Prinses Elisabeth Eiland in het Belgisch deel van de Noordzee.
Eerstdaags zullen boeien uitgezet worden om de werkzone af te bakenen. Deze werkzone zal meegedeeld worden in de berichten aan zeevarenden.
Graag willen we ook via andere kanalen zo veel mogelijk gebruikers van deze zone op de hoogte brengen van de werken. Uiteraard hoort daar de pleziervaart bij.
Via deze weg hoop ik de jachthavens aan de Belgische kust te bereiken, en zou ik willen vragen om het bijgevoegde bericht te verspreiden onder uw leden en netwerk.

Aanvullend bezorg ik u ook de coördinaten van de boeien die de werkzone zullen afbakenen (UTM31N-WGS84):

Aarzel alleszins niet mij te contacteren indien bijkomende informatie gewenst is.

Riet Durinck
Offshore Permit & Environmental Officer
T +32 4 72 41 56 91


NIEUWE VHF KANALEN


BRANDBLUSMIDDELEN AAN BOORD

WELKE BRANDVEILIGHEIDSVEREISTEN ZIJN ER VOOR KLEINE PLEZIERVAARTUIGEN?

Voor kleine pleziervaartuigen (maximum 20 meter) geldt het volgende:

  • Rookmelders indien er overnachting mogelijk is (altijd aangeraden)
  • Gekeurde Brandblussers poeder ABC minimaal 2kg
  • Deze zijn verplicht in alle zones (I,II,III & IV)
  • Er geldt wel een uitzondering voor jetski's en boten lichter dan 250kg in de zones I & II
  • Vaste stoffen (papier, hout, textiel) kunnen bestreden worden met water dus zorg zeker dat er een emmer binnen handbereik is.
  • Blusdekens 180 x 180 cm
  • Deze zijn verplicht in alle zones (I,II,III & IV) in geval van aanwezigheid van kook-/ verwarmings-/ verlichtingstoestellen met open vlam

https://brandbeveiliging.vlaanderen/welke-brandveiligheidsvereisten-zijn-er-voor-kleine-pleziervaartuigen/VHF, het nieuw kanaalplan

Vanaf 1 januari 2023 zal het VDES (VHF Data Exchange System, het nieuwe kanaalplan dat digitale kanalen invoert) in gebruik genomen worden.

Hierdoor moet tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 ELKE marifoon geprogrammeerd worden volgens dit nieuwe frequentieplan.

Er is een flyer opgemaakt die kan dienen om gebruikers toelichting te geven:


https://www.bipt.be/consumenten/publicatie/invoering-vdes-kanaalplan-marifoonsDe stichting North Sea Farmers, wensen onze leden graag te informeren over de Offshore Test Site:

Wij zijn North Sea Farmers, een stichting die zich inzet voor positieve klimaatimpact met zeewierteelt in de Noordzee. Om dit te bereiken beheren wij een Offshore Test Site 12km uit de kust van Scheveningen. Hier worden onder andere productiesystemen voor duurzame zeewierteelt getest, maar ook andere vormen van energieproductie en natuurversterking. Deze test site draagt hiermee bij aan onderzoek & innovatie naar duurzame alternatieven voor energie- en voedselproductie.

We brengen u en uw leden graag op de hoogte van het bestaan van deze test site, omdat het zeer gevaarlijk kan zijn voor de boten en opvarenden om door dit gebied te varen. Er bevinden zich namelijk een tal van installaties boven maar ook onder het wateroppervlak. De site omvat een oppervlakte van 6km2 en is daarmee vanaf het water lastig te overzien.

Bovenstaande is belangrijk om te weten voor alle watergebruikers die voor de kust van Scheveningen varen, en we proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. De coördinaten van de site zijn ook te vinden in de flyer hierboven maar ook hier:

Coördinaten Offshore Test Site

NZB-N: 52°11.02483', 004°06.31783'

NZB-E: 52°10.48567', 004°07.68517'

NZB-S: 52°09.31850', 004°06.14600'

NZB-W: 52°09.90250', 004°04.68283'


MDK RAADPLEGEN EN BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN ONTVANGEN

MARITIEME DIENST KUST & BAZ 


STORMVLOEDKERING NIEUWPOORT: https://bit.ly/2WMBNVu

SITE MDK & INSCHRIJVEN VOOR BAZ : https://bit.ly/2WF63kSOPGELET: MOMENTEEL NIET BESCHIKBAAR WEGENS AANPASSING DESIGN

Ligplaatshouders van een jacht in Brugge of Zeebrugge hebben jaarlijks, na betaling van het lid- liggeld recht op een gratis clubvlag.Ministerieel besluit betreffende verplichte uitrusting aan boord

Bijgewerkt 12 november 2020

https://www.varen.be/2020/12/01/nieuw-uitrustingslijsten-voor-de-pleziervaart-vanaf-01-12-2020/REIZEN NAAR VERENIGD KONINKRIJK
NIEUWE SCHENGEN PROCEDURE PLEZIERVAART

Duidelijkheid over reizen naar de UK (met dank aan KYCN)

Engeland: enkel Engeland gaat open zonder quarantaine maatregelen vanaf 10 juli.
Schotland, Wales en Noord-Ierland blijven dus de 14-dagse quarantaine maatregel handhaven.
De Kanaaleilanden: Enkel Jersey is nu open voor bezoekende jachten, maar enkel met een beperkt aantal plaatsen in slechts 1 marina: St Helier Marina. Men is verplicht zich minimum 48u op voorhand aan te melden bij St Helier Marina. Men moet documentatie kunnen voorleggen van een recente negatieve Covid-19 test, zo niet kan men zich ter plaatse laten testen maar volledig op eigen kosten (test + transport naar testcentrum).
Guernsey blijft gesloten, zeker tot en met einde juli, en mogelijks de ganse zomer.


NIEUWE SCHENGEN PROCEDURE VOOR JACHTEN

De pleziervaart moet verder de meldingsformaliteiten inzake grenscontrole naleven komend van of vertrekkend naar een "derde land" buiten de Schengen zone. Voor onze pleziervaarders is dit in eerste instantie het Verenigd Koninkrijk (UK).
Vanaf 15 juli 2020 moet men zich via de website van de Federale Politie aanmelden via een online Pleziervaart meldingsformulier.
Verdere communicatie omtrent deze nieuwe procedure en de afhandeling ervan gebeurt dan enkel nog via elektronische weg.
De informatie omtrent het online Pleziervaart meldingsformulier kunt u hier vinden:


Tijdschrift Zeilen:

Zeilend naar Engeland is een uitdaging: een dag en een nacht aaneen op zee is voor de meesten onder ons een behoorlijke onderneming. Op zee moet je rekening houden met scheepvaartroutes en windparken, en aangekomen in Britse wateren is het goed opletten vanwege de ondiepten. Ook de gebruiken zijn vaak net wat anders: aanleggen aan de kade is niet verstandig vanwege het getij en de Engelse officials zijn toch net iets serieuzer dan onze eigen brave havenmeesters.

Inklaren moet weer

Sinds 1 januari is de Brexit een feit. Engeland, Schotland en Wales zijn nu 'bestemmingen buiten de EU' geworden en behandelen ons ook als dusdanig. Dat betekent dat er weer ingeklaard moet worden. Dat inklaren gaat als volgt in z'n werk. Eerst moet er een Advanced Notification worden gedaan: voor het binnenvaren van de Engelse territoriale
wateren, de 12­mijlszone, moet je je telefonisch melden via de National Yachtline (telefoonnummer +44 300 123 2012). Daar krijg je instructies over je aankomst en het inklaren. Vervolgens hijs je de gele Q­vlag, de quarantainevlag, die je pas mag strijken na het inklaren. De National Yachtline zal je vragen om formulier C1331 in te vullen, met daarop alle gegevens over boot en bemanning. Dit formulier moet je retour sturen per post.

(c) Column Anna

"Inklaren gebeurt in elk land anders," zegt Frieda Fennell. Samen met partner Léon Blauw zeilde ze een rondje Atlantic (en schreef daarover het boek Kapitein van mijn geluk). "Bij onze reis kon je in Frankrijk en Spanje elke haven binnenzeilen, maar in Marokko ging het officieel. Hier moesten we een loods bellen en kregen we de immigratie­officials aan boord. De quarantainevlag hoorde daar ook bij. De beste bron voor de procedures van elk land was voor ons de website noonsite.com." En inderdaad geeft Noonsite. com nu ook voor Engeland een helder en actueel beeld van de procedures rond het inklaren bij ons overzeese buurland.

Invoerrechten en btw

Een van de voordelen van de Europese Unie is dat je niet te maken hebt met invoerrechten en het dubbel afdragen van de belasting op goederen en diensten: btw, in het Engels VAT. Eerst de invoerrechten. De douanier van de
Engelse Yachting Line zal je vragen naar goods to declare. Dat gaat dan om de bekende zaken als drank, tabak, grote geldsommen en wapens.

Binnen de EU zijn de richtlijnen ruim; zo mag je in theorie 13 kratten bier (110 liter), 10 flessen sterke drank en 800 sigaretten in je boot meenemen. Voor een reis naar het Verenigd Koninkrijk is dat nu iets minder geworden: 42 liter bier, 4 flessen sterke drank en 200 sigaretten. De regels voor huisdieren waren al streng. De regels voor etenswaren zijn niet uitzonderlijk, mits de etenswaren voor eigen gebruik zijn bedoeld.

Tweedehands

Wat betreft de btw zijn er ook zaken veranderd. Wie een boot kocht in het Verenigd Koninkrijk, hoefde daar tot dit jaar geen invoerrechten en btw voor te betalen aan de Nederlandse douane. Tegenwoordig stelt de douane een waarde vast, de douanewaarde, en hierover betaal je de invoerrechten (6 procent) en btw (21 procent). Een Engels scheepje moet nu dus wel heel goed geprijsd zijn om het invoeren naar Nederland aantrekkelijk te maken.

Grenscontrole

Nederlandse boten die nu nog in Engeland liggen, gelden niet meer als EU­goederen. Bij terugkeer in Nederland wordt het schip aan dezelfde douanecontroles onderworpen als andere schepen die van buiten de EU komen. Volgens de regeling Terugkerende Goederen kan de douane invoerrechten en btw heffen over boten die meer dan drie jaar buiten de EU zijn geweest. Wie kan aantonen dat in Nederland btw is betaald en het schip Nederlandse papieren heeft, hoeft dit uiteraard niet af te dragen.

Omslagfoto: (c) Ben RutteRadartorens, Masten en Meetpalen op zee

Op 27/02/2020 werd een nieuw KB over veiligheidsafstanden rond energieparken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De veiligheidsafstand voor energieparken wordt namelijk uitgebreid naar radartorens, masten en alle andere vaste constructies op zee.

Dit betekent dat naast de veiligheidsafstand van 500 meter rond windmolens, er nu ook een veiligheidsafstand van 75 meter geldt rond radartorens, masten en meetpalen.

In bijlage vindt u de desbetreffende folder:


Update Pleziervaart 2

Zoals overeengekomen na overleg met de sector, is het hoofdstuk reddingsvesten in de nieuwe omzendbrief in harmonie gebracht met de nieuwe bepalingen hieromtrent in het nieuwe KB betreffende de pleziervaart.


Update Nieuwe Wet Pleziervaart

Bijgewerkt: 26 sep. 2018

September 2018

De nieuwe wet op de pleziervaart werd in juli 2018 in het parlement gestemd. Dit is echter een kaderwet die zal aangevuld moeten worden met Koninklijke Besluiten en uitvoeringsbesluiten. Het betreffende kabinet is hierbij bevoegd. Op basis van de laatste gegevens zou dit tegen aanvang 2019 geregeld worden. De lobbygroepen zijn nog steeds zeer actief bezig. Veel is dus nog onbekend maar de "rode draad" begint wel zichtbaar te worden.

Zie alvast hier de link naar de nieuwe wet: https://bit.ly/2MYYJWB

Wat is er alvast reeds duidelijk ?

Definities

- "pleziervaartuig" : elk schip dat, al dan niet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, aan pleziervaart doet of ervoor bestemd is, met uitsluiting van de schepen gebruikt voor het vervoer van meer dan twaalf passagiers; - "pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsgebruik" : elk pleziervaartuig dat wordt gebruikt bij de uitoefening van een economische activiteit, met of zonder winstoogmerk, door een onderneming of een natuurlijk persoon, ongeacht de plaats waar deze activiteit wordt uitgeoefend, evenals elk pleziervaartuig dat wordt geregistreerd door een verhuurbedrijf

Wat wil dit concreet zeggen:

De wet heeft betrekking op alle schepen vanaf 2.5 meter voor maximaal 12 passagiers. Dit vaartuig is een pleziervaartuig. Ook een waterscooter valt onder deze wetgeving

Ook een SuperYacht van 100 meter kan hieronder vallen. Uitzonderingen zijn kleine tuigen zoals kites, windsurftuigen en surfplanken, met uitzondering van waterscooters, opblaasbare rubberbootjes die niet geschikt zijn voor een motor en luchtmatrassen; kano's en kajaks, gondels en waterfietsen. In de oude wet was er een lengte beperking. Dat is weggevallen om ook het registreren onder Belgische vlag voor superjachten aantrekkelijk te maken.

Pleziervaartuigen kunnen commercieel uitgebaat worden. Bedrijven onder het statuut van VZW vallen ook onder deze wet. Ook verhuurbedrijven en opleiding vallen hieronder.

Dit ligt in lijn met de internationale toets waarbij er een duidelijke wig werd gedreven tussen commercieel varen en zuivere pleziervaart.(STCW en IMO Manila Agreements die aanvang 2017 in voege zijn gegaan)

Eigendomsbewijs en Keuring

Alle schepen in de Belgische Territoriale wateren dienen een registratiebewijs voor te leggen en commerciële schepen dienen bijkomend over een certificaat van deugdelijkheid te beschikken.

Registratie: de term vlaggenbrief komt te vervallen. Ook zal er geen commerciële vlaggenbrief meer bestaan. Het registratiebewijs zal geldig zijn voor 5 jaar en, indien er geen wijzigingen aan vaartuig en thuishaven zijn gebeurd, worden hernieuwd. Om je vaartuig onder Belgische vlag in te schrijven moet je een band met België hebben. Je moet in België, net zoals een auto, je vaartuig inschrijven en een retributie betalen. Aardig wat Belgen zijn echter onder Nederlandse Vlag geregistreerd. Dat kan in de toekomst een probleem gaan geven. Op Europees vlak beginnen alle landen dezelfde richting uit te gaan: je kan alleen nog onder een bepaalde vlag registreren indien de eigenaar een bepaalde band met dit land heeft. Bijvoorbeeld een Belgische vennootschap of Belg met een schip onder Nederlandse, Franse of Engelse vlag zal het lastig krijgen. In Frankrijk kunnen de Fransen momenteel bijvoorbeeld geen Belgische Vlaggenbrief meer aanvragen. Vele Fransen varen op een schip onder Belgische vlag. In Portugal worden schepen onder Nederlandse vlag met een ICP (International Certificate of Competence) met een Portugese eigenaar zeer moeilijk aanvaard. Ik heb nu reeds een klant die op de Belgische rivieren werd tegengehouden: Belgen met een schip onder Nederlandse vlag met thuishaven Antwerpen. Zij hebben zich moeten omvlaggen.

Vaar je onder Nederlandse vlag, dan zal je minstens een ICP moeten voorleggen. Alhoewel je in principe in Nederland niet verplicht bent je schip te laten registreren.

Belangrijk: Je moet, onafhankelijk van de vlag waaronder je vaart, kunnen aantonen dat je schip geregistreerd is. Deze bepaling in de wet gaat in voege per 01/01/2019.

De modaliteiten van de Belgische registratie, de bijdragen en alle details zullen in een koninklijk besluit worden gegoten. Meer details hierover krijg je wanneer bekend.

Veiligheid

De wet schrijft voor dat de veiligheid van het schip gegarandeerd moet zijn. Wat dit juist inhoudt, moet nog per Koninklijk Besluit bepaald worden. Er zal dus nog bepaald worden wat de veiligheidsuitrusting van een schip zal zijn.

Certificaat van Deugdelijkheid: Vaar je commercieel, dan zal je schip gekeurd moeten worden en zal het veiligheidsmateriaal bepaald worden in functie van het vaargebied of vaarzone. Dit zal vermeld zijn op het certificaat van deugdelijkheid. Het certificaat van deugdelijkheid zal 5 jaar geldig zijn. Vaar je commercieel onder een andere vlag, dan zal je ook een certificaat van deugdelijkheid moeten voorleggen. (Van dat land of een Belgisch) Ook hier: de modaliteiten en inhoud zal in een Koninklijk Besluit worden vastgesteld.

Vaarbewijzen

- Algemeen: Iedereen zal een vaarbewijs moeten hebben in functie van het type vaartuig en de vaarzone. Maar: Via Koninklijk Besluit kunnen aan bepaalde vaartuigen of het varen in een bepaalde zone of het uitvoeren van een bepaalde activiteit, een ontheffing verleend worden.

- Bij commerciële activiteiten is de schipper echter steeds verplicht over een specifiek vaarbewijs te beschikken (Belgisch of Buitenlands erkend equivalent). Uitzonderingen zijn het gebruik bij verhuur van pleziervaartuigen waarbij de activiteit privé is en zonder bestuurder of wanneer de verhuurfirma het vaartuig privé gebruikt.

- Erkenning Buitenlandse Vaarbewijzen: In het kader van de erkenning van buitenlandse equivalente kwalificaties wordt er een Commissie voor de Pleziervaart opgericht. Deze commissie kan bijkomende toepassingen van deze wet of zijn uitvoeringsbesluiten toekennen.

Echter, hoe dit alles er zal uitzien, welke brevetten er gaan zijn, de inhoud van de stof en de examens, voor welke vaargebieden, de kosten voor het bekomen van een vaarbewijs etc, dat moet nog via een Koninklijk Besluit geregeld worden.

Boetes en Handhaving

- De boetes gaan omhoog, zeker als je commercieel vaart, worden de betreffende boetes verdubbeld.

Overgangsperioden

Ook dit zal volgens een KB (Koninklijk Besluit) bepaald worden.

Besluit

De wet is wel in voege gegaan maar er is eigenlijk nog maar weinig bepaald. Ons insziens zitten we momenteel in een soort rechtsvacuum want er zijn geen Koninklijke Besluiten en Uitvoeringsbesluiten. Op basis van wat we momenteel lezen, deze voorlopige conclusie:

- De term pleziervaartuig wordt zeer rekbaar. Wanneer een schip geregistreerd is voor het vervoer van maximaal 12 passagiers + bemanning, dan is het een pleziervaartuig. Het opent de markt voor de Superjachten om onder Belgische vlag te registreren.

- Er komt een verplichte registratie van het schip wanneer het in de Belgische territoriale wateren vaart. Onafhankelijk van welke vlag ook. De "Vlaggenbrief" vervalt. Ook de Commerciële Vlaggenbrief vervalt. Er komt een Certificaat van Deugdelijkheid in de plaats. Alle pleziervaartuigen die commerciële activiteiten in België uitvoeren (of met betalende passagiers doorvaren), onafhankelijk van de vlag, zal over een Certificaat van Deugdelijkheid (of equivalent door de vlaggenstaat afgeleverd) moeten kunnen voorleggen. Bij ontbreken van dit document zal de afvaart verboden worden.

"Cross Border" registratie zal in de toekomst moeilijker worden en de aandacht trekken.

- Vaarbewijzen: Op basis van de wet zal iedereen over een specifiek vaarbewijs moeten beschikken. Ook vaartuigen kleiner dan 15 meter en trager dan 20 km/h. Zoals bepaald in de wet kunnen er bepaalde vaartuigen of vaargebieden worden uitgesloten. We zullen dus moeten wachten tot de KB´s gepubliceerd worden voor de details. Op basis van de informatie die nu de ronde doet, zou iedereen die op zee vaart over een vaarbewijs moeten beschikken. Wait & See ! Wat we nu ook al weten is dat de praktijkproef stuurbrevet verplicht bij een erkende school zal moeten afgelegd worden. Ook zullen de scholen door de overheid erkend en gecontroleerd worden. Het laten aftekenen van het "dienstboekje" door iemand die een stuurbrevet heeft, komt hier definitief ten einde.


Stormvloedkering

Afdeling KUST lanceerde op 12 december een app Stormvloedkering. Je kan deze nu downloaden via de App of Play Store.
De app Stormvloedkering geeft gebruikers van de vaargeul in Nieuwpoort de meest actuele informatie over de stremming van de vaargeul tijdens de bouw van de stormvloedkering. Na afloop van de bouw zal je via de app te weten komen wanneer de kering gesloten zal worden. Naast de informatie over stremming van de vaargeul of sluiting van de kering, vind je er ook metingen en verwachtingen over getij, golfhoogte en wind. Het inschakelen van pushberichten, dat betekent dat je als gebruiker actief verwittigd wordt bij een wijziging van de gegevens, is momenteel nog in ontwikkeling.
Ontdek de werking van de app nu in een instructiefilmpje.
Met de app Stormvloedkering wil afdeling KUST de scheepvaart zo goed en vooral zo snel mogelijk informeren over mogelijke stremmingen van de vaargeul of sluiting van de kering. Die gegevens zijn vaak pas een aantal dagen op voorhand beschikbaar. De informatie snel bij de gebruikers krijgen, is van groot belang. Met de extra gegevens over getij, golfhoogte en wind kunnen plezier- en beroepsvaart hun trip zo goed mogelijk plannen.
Alle informatie over de bouw van de stormvloedkering vind je op deze website.MEDEDELING: November 2018

Ter herinnering, het Nemo Link project legt een onderzeese kabelverbinding aan tussen België en het Verenigd Koningrijk zodat beide landen kunnen genieten van een betrouwbare elektriciteitsbevoorrading. Er wordt zo een nieuwe stap gezet naar een eengemaakte Europese energie markt.

 

Het grootsten deel van de offshore campagne van Nemo Link zit nu achter de rug. De Nemo Link kabel werd met succes getrokken tot op de Belgische strand. Een groot deel van de kabel zit nu ook begraven onder de zeebodem, wel zijn er nog werken bezig op de kabelroute om de kabel beschermd te krijgen. Op onderstaande kaarten beschrijven we twee zones waar steeds om veiligheidsredenen bodemvisserij noch ankeren verboden zijn. De werken zijn gepland om eind januari klaar te zijn, moest het eerder zijn laten wij jullie onmiddellijk weten.

Met vriendelijke groeten, Erwann Bauwens Nemo Link Project Engineer Cable Delivery

Address : Brussels Office - Rue Joseph Stevens 7, 1000 BRUSSELS, Belgium Phone.: +3225467691 (977691) +32474855254

Email: erwann.bauwens@nemolink.co.uk

Website: https://www.nemolink.co.uk


1.      Offshore - Op een 20tal km vanuit Oostende is er één plek waar de kabel nog beschermd moet worden: 

2.      Nearshore - Ter hoogte van Blankenberge zijn er nog werken bezig om een stuk kabel van ~11km te begraven, zie onderstaand schema met de verboden oppervlakte: 

Om te waken over de naleving van dit verbod patrouilleren schepen rond deze installatiezones. Nemo Link vraagt om steeds de instructies van de bewakingsschepen en van de maritieme coördinatiecentra en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) op te volgen bij het naderen van de beschermd corridors. Het niet opvolgen van de instructies van de bevoegde instanties kan op basis van de Belgische wetgeving leiden tot verdere gerechtelijke procedures.

 

Na afloop van de werken zal Nemo Link deze laatste installatiezones bevrijden.

 

Bij specifieke vragen kunt u :

·        Een email sturen naar info@nemolink.co.uk

·        Een brief sturen naar Nemo Link, Joseph Stevensstraat 7 te 1000 Brussel

·        Het algemene projectinformatie nummer opbellen +32 800 11 089

·        Informatie verkrijgen over de kabelverbinding bij J-Power Systems, Gert Vanderheyden +32 506 08 757


MEDEDELING Oktober 2018

Nemo Link
Project Engineer Cable Delivery

Na onze laatste communicatie naar jullie toe een paar maanden geleden willen we jullie graag updaten over de laatste stand van zaken betreffende het project Nemo Link.

Het Nemo Link project legt een onderzeese kabelverbinding aan tussen België en het Verenigd Koningrijk zodat beide landen kunnen genieten van een betrouwbare elektriciteitsbevoorrading. Er wordt zo een nieuwe stap gezet naar een eengemaakte Europese energie markt. Vanaf begin september werkt Nemo Link op de bodem van de Noordzee vóór de Belgische kust (Zeebrugge en Blankenberge voornamelijk). Voor vissersboten en zeilboten gelden er in die periode een aantal belangrijke maatregelen.

Om veiligheidsredenen tijdens de werken stellen de nautische overheden op vraag van Nemo Link een corridor in waarbinnen tijdens de werken niet aan ankeren en bodemvisserij mag worden gedaan.

Om te waken over de naleving van dit verbod patrouilleren schepen rond de installatiezone. Nemo Link vraagt om steeds de instructies van de bewakingsschepen en van de maritieme coördinatiecentra, de PREMAR en MRCC op te volgen bij het naderen van de corridor.

Na afloop van de werken zal de zone waarbinnen het verboden is om te ankeren of te vissen opnieuw volledig toegankelijk zijn.

In bijlage hebben we een samenvatting document voorbereid die deze informatie weer neemt.

Mogen wij U vragen om deze informatie op te sturen naar Uw leden een waar mogelijk het document op te hangen in uw yachtclub?

Alvast bedankt voor uw samenwerking,

Met vriendelijke groeten,

Erwann Bauwens

Nemo Link
Project Engineer Cable Delivery

Address :
Brussels Office - Rue Joseph Stevens 7, 1000 BRUSSELS, Belgium

Phone.:

+3225467691 (977691)

Mobile:

+32474855254

Email:

erwann.bauwens@nemolink.co.uk

Website:

https://www.nemolink.co.uk