BERICHTEN
Vul een subtitel in

Mensensmokkel

Geachte BIN-leden,

Wij werden door een alert BIN-lid in kennis gesteld van volgende info :

Hij werd deze morgen te Nieuwpoort aangesproken door 2 personen van vreemde origine.

Ze waren duidelijk de Engelse taal niet machtig en lieten hem op de smartphone een rubberboot zien, met de vraag " Buy ? Where ? ".

Hoogst waarschijnlijk betroffen het transmigranten die een bootje willen kopen om de overtocht naar Engeland te ondernemen. Dit fenomeen doet zich al enkele maanden voor vanuit Calais (Fr) en het is niet ondenkbaar dat mensen, zonder kennis van zaken, dit ook zullen wagen vanuit België.

We hebben natuurlijk het voordeel dat de waterlijn via onze stranden niet zo gemakkelijk bereikbaar is met een boot en er vanuit de flatgebouwen voortdurend zicht is op zee. Bovendien werkt de sociale controle binnen de jachthavens uitstekend, waardoor het zeer moeilijik is om onopgemerkt te vertrekken uit de haven.

De feiten van deze morgen worden door de scheepvaartpolitie verder opgevolgd en wellicht met positief resultaat.

Ik wens jullie dan ook allen te bedanken voor jullie dagelijkse alertheid in het algemeen en een bijzondere dank voor de waakzaamheid en het gepast optreden van de melder deze morgen.

Indien jullie geconfronteerd worden met dergelijke verdachte gedragingen, aarzel dan niet om ons te contacteren hetzij via het nummer 101 of, indien er geen dringende tussenkomst is vereist, via een bericht naar DGA.SPN.MIK@police.belgium.eu

Met vriendelijke groeten.Stormvloedkering

Afdeling KUST lanceerde op 12 december een app Stormvloedkering. Je kan deze nu downloaden via de App of Play Store.
De app Stormvloedkering geeft gebruikers van de vaargeul in Nieuwpoort de meest actuele informatie over de stremming van de vaargeul tijdens de bouw van de stormvloedkering. Na afloop van de bouw zal je via de app te weten komen wanneer de kering gesloten zal worden. Naast de informatie over stremming van de vaargeul of sluiting van de kering, vind je er ook metingen en verwachtingen over getij, golfhoogte en wind. Het inschakelen van pushberichten, dat betekent dat je als gebruiker actief verwittigd wordt bij een wijziging van de gegevens, is momenteel nog in ontwikkeling.
Ontdek de werking van de app nu in een instructiefilmpje.
Met de app Stormvloedkering wil afdeling KUST de scheepvaart zo goed en vooral zo snel mogelijk informeren over mogelijke stremmingen van de vaargeul of sluiting van de kering. Die gegevens zijn vaak pas een aantal dagen op voorhand beschikbaar. De informatie snel bij de gebruikers krijgen, is van groot belang. Met de extra gegevens over getij, golfhoogte en wind kunnen plezier- en beroepsvaart hun trip zo goed mogelijk plannen.
Alle informatie over de bouw van de stormvloedkering vind je op deze website.


HAPPY SAILOR APERO

Vanaf heden om de twee weken op vrijdag. Leden en sympathisanten ingeschreven op onze nieuwsbrief ontvangen steeds in de loop van de week een uitnodiging.

Mail naar info@bzyc.be met verzoek om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.MEDEDELING: November 2018

Ter herinnering, het Nemo Link project legt een onderzeese kabelverbinding aan tussen België en het Verenigd Koningrijk zodat beide landen kunnen genieten van een betrouwbare elektriciteitsbevoorrading. Er wordt zo een nieuwe stap gezet naar een eengemaakte Europese energie markt.

 

Het grootsten deel van de offshore campagne van Nemo Link zit nu achter de rug. De Nemo Link kabel werd met succes getrokken tot op de Belgische strand. Een groot deel van de kabel zit nu ook begraven onder de zeebodem, wel zijn er nog werken bezig op de kabelroute om de kabel beschermd te krijgen. Op onderstaande kaarten beschrijven we twee zones waar steeds om veiligheidsredenen bodemvisserij noch ankeren verboden zijn. De werken zijn gepland om eind januari klaar te zijn, moest het eerder zijn laten wij jullie onmiddellijk weten.

Met vriendelijke groeten, Erwann Bauwens Nemo Link Project Engineer Cable Delivery

Address : Brussels Office - Rue Joseph Stevens 7, 1000 BRUSSELS, Belgium Phone.: +3225467691 (977691) +32474855254

Email: erwann.bauwens@nemolink.co.uk

Website: https://www.nemolink.co.uk


1.      Offshore - Op een 20tal km vanuit Oostende is er één plek waar de kabel nog beschermd moet worden: 

2.      Nearshore - Ter hoogte van Blankenberge zijn er nog werken bezig om een stuk kabel van ~11km te begraven, zie onderstaand schema met de verboden oppervlakte: 

Om te waken over de naleving van dit verbod patrouilleren schepen rond deze installatiezones. Nemo Link vraagt om steeds de instructies van de bewakingsschepen en van de maritieme coördinatiecentra en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) op te volgen bij het naderen van de beschermd corridors. Het niet opvolgen van de instructies van de bevoegde instanties kan op basis van de Belgische wetgeving leiden tot verdere gerechtelijke procedures.

 

Na afloop van de werken zal Nemo Link deze laatste installatiezones bevrijden.

 

Bij specifieke vragen kunt u :

·        Een email sturen naar info@nemolink.co.uk

·        Een brief sturen naar Nemo Link, Joseph Stevensstraat 7 te 1000 Brussel

·        Het algemene projectinformatie nummer opbellen +32 800 11 089

·        Informatie verkrijgen over de kabelverbinding bij J-Power Systems, Gert Vanderheyden +32 506 08 757


MEDEDELING Oktober 2018

Nemo Link
Project Engineer Cable Delivery

Na onze laatste communicatie naar jullie toe een paar maanden geleden willen we jullie graag updaten over de laatste stand van zaken betreffende het project Nemo Link.

Het Nemo Link project legt een onderzeese kabelverbinding aan tussen België en het Verenigd Koningrijk zodat beide landen kunnen genieten van een betrouwbare elektriciteitsbevoorrading. Er wordt zo een nieuwe stap gezet naar een eengemaakte Europese energie markt. Vanaf begin september werkt Nemo Link op de bodem van de Noordzee vóór de Belgische kust (Zeebrugge en Blankenberge voornamelijk). Voor vissersboten en zeilboten gelden er in die periode een aantal belangrijke maatregelen.

Om veiligheidsredenen tijdens de werken stellen de nautische overheden op vraag van Nemo Link een corridor in waarbinnen tijdens de werken niet aan ankeren en bodemvisserij mag worden gedaan.

Om te waken over de naleving van dit verbod patrouilleren schepen rond de installatiezone. Nemo Link vraagt om steeds de instructies van de bewakingsschepen en van de maritieme coördinatiecentra, de PREMAR en MRCC op te volgen bij het naderen van de corridor.

Na afloop van de werken zal de zone waarbinnen het verboden is om te ankeren of te vissen opnieuw volledig toegankelijk zijn.

In bijlage hebben we een samenvatting document voorbereid die deze informatie weer neemt.

Mogen wij U vragen om deze informatie op te sturen naar Uw leden een waar mogelijk het document op te hangen in uw yachtclub?

Alvast bedankt voor uw samenwerking,

Met vriendelijke groeten,

Erwann Bauwens

Nemo Link
Project Engineer Cable Delivery

Address :
Brussels Office - Rue Joseph Stevens 7, 1000 BRUSSELS, Belgium

Phone.:

+3225467691 (977691)

Mobile:

+32474855254

Email:

erwann.bauwens@nemolink.co.uk

Website:

https://www.nemolink.co.uk