BERICHTEN
Vul een subtitel in


FOTO'S RECENTE WEDSTRIJDEN zie fotogalerij home pagina onderaan.


MEDEDELING

Nemo Link
Project Engineer Cable Delivery

Na onze laatste communicatie naar jullie toe een paar maanden geleden willen we jullie graag updaten over de laatste stand van zaken betreffende het project Nemo Link.

Het Nemo Link project legt een onderzeese kabelverbinding aan tussen België en het Verenigd Koningrijk zodat beide landen kunnen genieten van een betrouwbare elektriciteitsbevoorrading. Er wordt zo een nieuwe stap gezet naar een eengemaakte Europese energie markt. Vanaf begin september werkt Nemo Link op de bodem van de Noordzee vóór de Belgische kust (Zeebrugge en Blankenberge voornamelijk). Voor vissersboten en zeilboten gelden er in die periode een aantal belangrijke maatregelen.

Om veiligheidsredenen tijdens de werken stellen de nautische overheden op vraag van Nemo Link een corridor in waarbinnen tijdens de werken niet aan ankeren en bodemvisserij mag worden gedaan.

Om te waken over de naleving van dit verbod patrouilleren schepen rond de installatiezone. Nemo Link vraagt om steeds de instructies van de bewakingsschepen en van de maritieme coördinatiecentra, de PREMAR en MRCC op te volgen bij het naderen van de corridor.

Na afloop van de werken zal de zone waarbinnen het verboden is om te ankeren of te vissen opnieuw volledig toegankelijk zijn.

In bijlage hebben we een samenvatting document voorbereid die deze informatie weer neemt.

Mogen wij U vragen om deze informatie op te sturen naar Uw leden een waar mogelijk het document op te hangen in uw yachtclub?

Alvast bedankt voor uw samenwerking,

Met vriendelijke groeten,

Erwann Bauwens

Nemo Link
Project Engineer Cable Delivery

Address :
Brussels Office - Rue Joseph Stevens 7, 1000 BRUSSELS, Belgium

Phone.:

+3225467691 (977691)

Mobile:

+32474855254

Email:

erwann.bauwens@nemolink.co.uk

Website:

https://www.nemolink.co.uk

 


MEDEDELING

Sinds 1 september 2018 werd het verbod op waterrecreatie op het Boudewijn kanaal opgeheven. Alle vormen van recreatie zijn terug toegestaan.

BS-208

BERICHTAANDESCHEEPVAART

Betreft: Boudewijnkanaal

Het Brugse stadslabo stelde blauwalgen bloei vast op het Boudewijn kanaal. Het is vanaf heden verboden voor mens en dier om in aanraking te komen met water uit het Boudewijnkanaal of om dit water op welke manier dan ook te nuttigen/gebruiken. Waterrecreatie(kano, roeien, vissen, zwemmen, waterski,...) is verboden op het kanaal.

Besluit geldt tot opheffing.