BERICHTEN

REIZEN NAAR VERENIGD KONINKRIJK
NIEUWE SCHENGEN PROCEDURE PLEZIERVAART

Duidelijkheid over reizen naar de UK (met dank aan KYCN)

Engeland: enkel Engeland gaat open zonder quarantaine maatregelen vanaf 10 juli.
Schotland, Wales en Noord-Ierland blijven dus de 14-dagse quarantaine maatregel handhaven.
De Kanaaleilanden: Enkel Jersey is nu open voor bezoekende jachten, maar enkel met een beperkt aantal plaatsen in slechts 1 marina: St Helier Marina. Men is verplicht zich minimum 48u op voorhand aan te melden bij St Helier Marina. Men moet documentatie kunnen voorleggen van een recente negatieve Covid-19 test, zo niet kan men zich ter plaatse laten testen maar volledig op eigen kosten (test + transport naar testcentrum).
Guernsey blijft gesloten, zeker tot en met einde juli, en mogelijks de ganse zomer.


NIEUWE SCHENGEN PROCEDURE VOOR JACHTEN

De pleziervaart moet verder de meldingsformaliteiten inzake grenscontrole naleven komend van of vertrekkend naar een "derde land" buiten de Schengen zone. Voor onze pleziervaarders is dit in eerste instantie het Verenigd Koninkrijk (UK).
Vanaf 15 juli 2020 moet men zich via de website van de Federale Politie aanmelden via een online Pleziervaart meldingsformulier.
Verdere communicatie omtrent deze nieuwe procedure en de afhandeling ervan gebeurt dan enkel nog via elektronische weg.
De informatie omtrent het online Pleziervaart meldingsformulier kunt u hier vinden:
Radartorens, Masten en Meetpalen op zee

Op 27/02/2020 werd een nieuw KB over veiligheidsafstanden rond energieparken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De veiligheidsafstand voor energieparken wordt namelijk uitgebreid naar radartorens, masten en alle andere vaste constructies op zee.

Dit betekent dat naast de veiligheidsafstand van 500 meter rond windmolens, er nu ook een veiligheidsafstand van 75 meter geldt rond radartorens, masten en meetpalen.

In bijlage vindt u de desbetreffende folder:


Update Pleziervaart 2

Zoals overeengekomen na overleg met de sector, is het hoofdstuk reddingsvesten in de nieuwe omzendbrief in harmonie gebracht met de nieuwe bepalingen hieromtrent in het nieuwe KB betreffende de pleziervaart.


Update Nieuwe Wet Pleziervaart

Bijgewerkt: 26 sep. 2018

September 2018

De nieuwe wet op de pleziervaart werd in juli 2018 in het parlement gestemd. Dit is echter een kaderwet die zal aangevuld moeten worden met Koninklijke Besluiten en uitvoeringsbesluiten. Het betreffende kabinet is hierbij bevoegd. Op basis van de laatste gegevens zou dit tegen aanvang 2019 geregeld worden. De lobbygroepen zijn nog steeds zeer actief bezig. Veel is dus nog onbekend maar de "rode draad" begint wel zichtbaar te worden.

Zie alvast hier de link naar de nieuwe wet: https://bit.ly/2MYYJWB

Wat is er alvast reeds duidelijk ?

Definities

- "pleziervaartuig" : elk schip dat, al dan niet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, aan pleziervaart doet of ervoor bestemd is, met uitsluiting van de schepen gebruikt voor het vervoer van meer dan twaalf passagiers; - "pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsgebruik" : elk pleziervaartuig dat wordt gebruikt bij de uitoefening van een economische activiteit, met of zonder winstoogmerk, door een onderneming of een natuurlijk persoon, ongeacht de plaats waar deze activiteit wordt uitgeoefend, evenals elk pleziervaartuig dat wordt geregistreerd door een verhuurbedrijf

Wat wil dit concreet zeggen:

De wet heeft betrekking op alle schepen vanaf 2.5 meter voor maximaal 12 passagiers. Dit vaartuig is een pleziervaartuig. Ook een waterscooter valt onder deze wetgeving

Ook een SuperYacht van 100 meter kan hieronder vallen. Uitzonderingen zijn kleine tuigen zoals kites, windsurftuigen en surfplanken, met uitzondering van waterscooters, opblaasbare rubberbootjes die niet geschikt zijn voor een motor en luchtmatrassen; kano's en kajaks, gondels en waterfietsen. In de oude wet was er een lengte beperking. Dat is weggevallen om ook het registreren onder Belgische vlag voor superjachten aantrekkelijk te maken.

Pleziervaartuigen kunnen commercieel uitgebaat worden. Bedrijven onder het statuut van VZW vallen ook onder deze wet. Ook verhuurbedrijven en opleiding vallen hieronder.

Dit ligt in lijn met de internationale toets waarbij er een duidelijke wig werd gedreven tussen commercieel varen en zuivere pleziervaart.(STCW en IMO Manila Agreements die aanvang 2017 in voege zijn gegaan)

Eigendomsbewijs en Keuring

Alle schepen in de Belgische Territoriale wateren dienen een registratiebewijs voor te leggen en commerciële schepen dienen bijkomend over een certificaat van deugdelijkheid te beschikken.

Registratie: de term vlaggenbrief komt te vervallen. Ook zal er geen commerciële vlaggenbrief meer bestaan. Het registratiebewijs zal geldig zijn voor 5 jaar en, indien er geen wijzigingen aan vaartuig en thuishaven zijn gebeurd, worden hernieuwd. Om je vaartuig onder Belgische vlag in te schrijven moet je een band met België hebben. Je moet in België, net zoals een auto, je vaartuig inschrijven en een retributie betalen. Aardig wat Belgen zijn echter onder Nederlandse Vlag geregistreerd. Dat kan in de toekomst een probleem gaan geven. Op Europees vlak beginnen alle landen dezelfde richting uit te gaan: je kan alleen nog onder een bepaalde vlag registreren indien de eigenaar een bepaalde band met dit land heeft. Bijvoorbeeld een Belgische vennootschap of Belg met een schip onder Nederlandse, Franse of Engelse vlag zal het lastig krijgen. In Frankrijk kunnen de Fransen momenteel bijvoorbeeld geen Belgische Vlaggenbrief meer aanvragen. Vele Fransen varen op een schip onder Belgische vlag. In Portugal worden schepen onder Nederlandse vlag met een ICP (International Certificate of Competence) met een Portugese eigenaar zeer moeilijk aanvaard. Ik heb nu reeds een klant die op de Belgische rivieren werd tegengehouden: Belgen met een schip onder Nederlandse vlag met thuishaven Antwerpen. Zij hebben zich moeten omvlaggen.

Vaar je onder Nederlandse vlag, dan zal je minstens een ICP moeten voorleggen. Alhoewel je in principe in Nederland niet verplicht bent je schip te laten registreren.

Belangrijk: Je moet, onafhankelijk van de vlag waaronder je vaart, kunnen aantonen dat je schip geregistreerd is. Deze bepaling in de wet gaat in voege per 01/01/2019.

De modaliteiten van de Belgische registratie, de bijdragen en alle details zullen in een koninklijk besluit worden gegoten. Meer details hierover krijg je wanneer bekend.

Veiligheid

De wet schrijft voor dat de veiligheid van het schip gegarandeerd moet zijn. Wat dit juist inhoudt, moet nog per Koninklijk Besluit bepaald worden. Er zal dus nog bepaald worden wat de veiligheidsuitrusting van een schip zal zijn.

Certificaat van Deugdelijkheid: Vaar je commercieel, dan zal je schip gekeurd moeten worden en zal het veiligheidsmateriaal bepaald worden in functie van het vaargebied of vaarzone. Dit zal vermeld zijn op het certificaat van deugdelijkheid. Het certificaat van deugdelijkheid zal 5 jaar geldig zijn. Vaar je commercieel onder een andere vlag, dan zal je ook een certificaat van deugdelijkheid moeten voorleggen. (Van dat land of een Belgisch) Ook hier: de modaliteiten en inhoud zal in een Koninklijk Besluit worden vastgesteld.

Vaarbewijzen

- Algemeen: Iedereen zal een vaarbewijs moeten hebben in functie van het type vaartuig en de vaarzone. Maar: Via Koninklijk Besluit kunnen aan bepaalde vaartuigen of het varen in een bepaalde zone of het uitvoeren van een bepaalde activiteit, een ontheffing verleend worden.

- Bij commerciële activiteiten is de schipper echter steeds verplicht over een specifiek vaarbewijs te beschikken (Belgisch of Buitenlands erkend equivalent). Uitzonderingen zijn het gebruik bij verhuur van pleziervaartuigen waarbij de activiteit privé is en zonder bestuurder of wanneer de verhuurfirma het vaartuig privé gebruikt.

- Erkenning Buitenlandse Vaarbewijzen: In het kader van de erkenning van buitenlandse equivalente kwalificaties wordt er een Commissie voor de Pleziervaart opgericht. Deze commissie kan bijkomende toepassingen van deze wet of zijn uitvoeringsbesluiten toekennen.

Echter, hoe dit alles er zal uitzien, welke brevetten er gaan zijn, de inhoud van de stof en de examens, voor welke vaargebieden, de kosten voor het bekomen van een vaarbewijs etc, dat moet nog via een Koninklijk Besluit geregeld worden.

Boetes en Handhaving

- De boetes gaan omhoog, zeker als je commercieel vaart, worden de betreffende boetes verdubbeld.

Overgangsperioden

Ook dit zal volgens een KB (Koninklijk Besluit) bepaald worden.

Besluit

De wet is wel in voege gegaan maar er is eigenlijk nog maar weinig bepaald. Ons insziens zitten we momenteel in een soort rechtsvacuum want er zijn geen Koninklijke Besluiten en Uitvoeringsbesluiten. Op basis van wat we momenteel lezen, deze voorlopige conclusie:

- De term pleziervaartuig wordt zeer rekbaar. Wanneer een schip geregistreerd is voor het vervoer van maximaal 12 passagiers + bemanning, dan is het een pleziervaartuig. Het opent de markt voor de Superjachten om onder Belgische vlag te registreren.

- Er komt een verplichte registratie van het schip wanneer het in de Belgische territoriale wateren vaart. Onafhankelijk van welke vlag ook. De "Vlaggenbrief" vervalt. Ook de Commerciële Vlaggenbrief vervalt. Er komt een Certificaat van Deugdelijkheid in de plaats. Alle pleziervaartuigen die commerciële activiteiten in België uitvoeren (of met betalende passagiers doorvaren), onafhankelijk van de vlag, zal over een Certificaat van Deugdelijkheid (of equivalent door de vlaggenstaat afgeleverd) moeten kunnen voorleggen. Bij ontbreken van dit document zal de afvaart verboden worden.

"Cross Border" registratie zal in de toekomst moeilijker worden en de aandacht trekken.

- Vaarbewijzen: Op basis van de wet zal iedereen over een specifiek vaarbewijs moeten beschikken. Ook vaartuigen kleiner dan 15 meter en trager dan 20 km/h. Zoals bepaald in de wet kunnen er bepaalde vaartuigen of vaargebieden worden uitgesloten. We zullen dus moeten wachten tot de KB´s gepubliceerd worden voor de details. Op basis van de informatie die nu de ronde doet, zou iedereen die op zee vaart over een vaarbewijs moeten beschikken. Wait & See ! Wat we nu ook al weten is dat de praktijkproef stuurbrevet verplicht bij een erkende school zal moeten afgelegd worden. Ook zullen de scholen door de overheid erkend en gecontroleerd worden. Het laten aftekenen van het "dienstboekje" door iemand die een stuurbrevet heeft, komt hier definitief ten einde.


't Werftje

Met trots kondigen we de opening van onze nieuwe zaak aan! Op 1 april starten we een nieuwe zaak aan de tijdok in Zeebrugge - beter gekend als Ponton A.

Het wordt een eetcafé met lekkere tapa's en wekelijkse suggesties waar de nadruk op vis en seafood zal liggen. Uiteraard ben je er ook welkom voor een aperitief, een lekkere pint, een cocktail, een Gin-Tonic of een heerlijk glas wijn geselecteerd door sommelier Eli.

We streven ernaar om de clubleden van de Brugse zeil- en jachtclub, de lokale bevolking en het toerisme aan te spreken met een zaak waar zowel binnen als op het zonovergoten terras gezelligheid centraal staat.

Hierbij hopen we een mooie aanvulling te bieden op Café 't Werftje. Iedereen is welkom vanaf 1 april om 11u. De zaak zal dagelijks geopend zijn van 11u-23u behalve op donderdag tussen 1 april en 1 oktober. Vanaf de herfstperiode zal de zaak enkel op vrijdag, zaterdag en zondag geopend zijn.

We bedanken de Brugse zeil-en jachclub voor het gestelde vertrouwen en gaan er ten volle voor om een vaste waarde te bieden aan onze Belgische kust. We kijken alvast uit naar je komst!

Foto's: ©Jonas Leupe
www.jonasleupe.be


Mensensmokkel

Geachte BIN-leden,

Wij werden door een alert BIN-lid in kennis gesteld van volgende info :

Hij werd deze morgen te Nieuwpoort aangesproken door 2 personen van vreemde origine.

Ze waren duidelijk de Engelse taal niet machtig en lieten hem op de smartphone een rubberboot zien, met de vraag " Buy ? Where ? ".

Hoogst waarschijnlijk betroffen het transmigranten die een bootje willen kopen om de overtocht naar Engeland te ondernemen. Dit fenomeen doet zich al enkele maanden voor vanuit Calais (Fr) en het is niet ondenkbaar dat mensen, zonder kennis van zaken, dit ook zullen wagen vanuit België.

We hebben natuurlijk het voordeel dat de waterlijn via onze stranden niet zo gemakkelijk bereikbaar is met een boot en er vanuit de flatgebouwen voortdurend zicht is op zee. Bovendien werkt de sociale controle binnen de jachthavens uitstekend, waardoor het zeer moeilijik is om onopgemerkt te vertrekken uit de haven.

De feiten van deze morgen worden door de scheepvaartpolitie verder opgevolgd en wellicht met positief resultaat.

Ik wens jullie dan ook allen te bedanken voor jullie dagelijkse alertheid in het algemeen en een bijzondere dank voor de waakzaamheid en het gepast optreden van de melder deze morgen.

Indien jullie geconfronteerd worden met dergelijke verdachte gedragingen, aarzel dan niet om ons te contacteren hetzij via het nummer 101 of, indien er geen dringende tussenkomst is vereist, via een bericht naar DGA.SPN.MIK@police.belgium.eu

Met vriendelijke groeten.Stormvloedkering

Afdeling KUST lanceerde op 12 december een app Stormvloedkering. Je kan deze nu downloaden via de App of Play Store.
De app Stormvloedkering geeft gebruikers van de vaargeul in Nieuwpoort de meest actuele informatie over de stremming van de vaargeul tijdens de bouw van de stormvloedkering. Na afloop van de bouw zal je via de app te weten komen wanneer de kering gesloten zal worden. Naast de informatie over stremming van de vaargeul of sluiting van de kering, vind je er ook metingen en verwachtingen over getij, golfhoogte en wind. Het inschakelen van pushberichten, dat betekent dat je als gebruiker actief verwittigd wordt bij een wijziging van de gegevens, is momenteel nog in ontwikkeling.
Ontdek de werking van de app nu in een instructiefilmpje.
Met de app Stormvloedkering wil afdeling KUST de scheepvaart zo goed en vooral zo snel mogelijk informeren over mogelijke stremmingen van de vaargeul of sluiting van de kering. Die gegevens zijn vaak pas een aantal dagen op voorhand beschikbaar. De informatie snel bij de gebruikers krijgen, is van groot belang. Met de extra gegevens over getij, golfhoogte en wind kunnen plezier- en beroepsvaart hun trip zo goed mogelijk plannen.
Alle informatie over de bouw van de stormvloedkering vind je op deze website.


HAPPY SAILOR APERO

Vanaf heden om de twee weken op vrijdag. Leden en sympathisanten ingeschreven op onze nieuwsbrief ontvangen steeds in de loop van de week een uitnodiging.

Mail naar info@bzyc.be met verzoek om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.MEDEDELING: November 2018

Ter herinnering, het Nemo Link project legt een onderzeese kabelverbinding aan tussen België en het Verenigd Koningrijk zodat beide landen kunnen genieten van een betrouwbare elektriciteitsbevoorrading. Er wordt zo een nieuwe stap gezet naar een eengemaakte Europese energie markt.

 

Het grootsten deel van de offshore campagne van Nemo Link zit nu achter de rug. De Nemo Link kabel werd met succes getrokken tot op de Belgische strand. Een groot deel van de kabel zit nu ook begraven onder de zeebodem, wel zijn er nog werken bezig op de kabelroute om de kabel beschermd te krijgen. Op onderstaande kaarten beschrijven we twee zones waar steeds om veiligheidsredenen bodemvisserij noch ankeren verboden zijn. De werken zijn gepland om eind januari klaar te zijn, moest het eerder zijn laten wij jullie onmiddellijk weten.

Met vriendelijke groeten, Erwann Bauwens Nemo Link Project Engineer Cable Delivery

Address : Brussels Office - Rue Joseph Stevens 7, 1000 BRUSSELS, Belgium Phone.: +3225467691 (977691) +32474855254

Email: erwann.bauwens@nemolink.co.uk

Website: https://www.nemolink.co.uk


1.      Offshore - Op een 20tal km vanuit Oostende is er één plek waar de kabel nog beschermd moet worden: 

2.      Nearshore - Ter hoogte van Blankenberge zijn er nog werken bezig om een stuk kabel van ~11km te begraven, zie onderstaand schema met de verboden oppervlakte: 

Om te waken over de naleving van dit verbod patrouilleren schepen rond deze installatiezones. Nemo Link vraagt om steeds de instructies van de bewakingsschepen en van de maritieme coördinatiecentra en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) op te volgen bij het naderen van de beschermd corridors. Het niet opvolgen van de instructies van de bevoegde instanties kan op basis van de Belgische wetgeving leiden tot verdere gerechtelijke procedures.

 

Na afloop van de werken zal Nemo Link deze laatste installatiezones bevrijden.

 

Bij specifieke vragen kunt u :

·        Een email sturen naar info@nemolink.co.uk

·        Een brief sturen naar Nemo Link, Joseph Stevensstraat 7 te 1000 Brussel

·        Het algemene projectinformatie nummer opbellen +32 800 11 089

·        Informatie verkrijgen over de kabelverbinding bij J-Power Systems, Gert Vanderheyden +32 506 08 757


MEDEDELING Oktober 2018

Nemo Link
Project Engineer Cable Delivery

Na onze laatste communicatie naar jullie toe een paar maanden geleden willen we jullie graag updaten over de laatste stand van zaken betreffende het project Nemo Link.

Het Nemo Link project legt een onderzeese kabelverbinding aan tussen België en het Verenigd Koningrijk zodat beide landen kunnen genieten van een betrouwbare elektriciteitsbevoorrading. Er wordt zo een nieuwe stap gezet naar een eengemaakte Europese energie markt. Vanaf begin september werkt Nemo Link op de bodem van de Noordzee vóór de Belgische kust (Zeebrugge en Blankenberge voornamelijk). Voor vissersboten en zeilboten gelden er in die periode een aantal belangrijke maatregelen.

Om veiligheidsredenen tijdens de werken stellen de nautische overheden op vraag van Nemo Link een corridor in waarbinnen tijdens de werken niet aan ankeren en bodemvisserij mag worden gedaan.

Om te waken over de naleving van dit verbod patrouilleren schepen rond de installatiezone. Nemo Link vraagt om steeds de instructies van de bewakingsschepen en van de maritieme coördinatiecentra, de PREMAR en MRCC op te volgen bij het naderen van de corridor.

Na afloop van de werken zal de zone waarbinnen het verboden is om te ankeren of te vissen opnieuw volledig toegankelijk zijn.

In bijlage hebben we een samenvatting document voorbereid die deze informatie weer neemt.

Mogen wij U vragen om deze informatie op te sturen naar Uw leden een waar mogelijk het document op te hangen in uw yachtclub?

Alvast bedankt voor uw samenwerking,

Met vriendelijke groeten,

Erwann Bauwens

Nemo Link
Project Engineer Cable Delivery

Address :
Brussels Office - Rue Joseph Stevens 7, 1000 BRUSSELS, Belgium

Phone.:

+3225467691 (977691)

Mobile:

+32474855254

Email:

erwann.bauwens@nemolink.co.uk

Website:

https://www.nemolink.co.uk