Ligplaatsen basis Brugge

Yachten en zwaardboten

Ligplaatsen yachten Brugge 2023 

Voorwaarden:

 • Familielidmaatschap* is voldaan. Het verplichte familielidmaatschap voor yachten van de Brugse Zeil- en Yachtclub kan u via de link LIDMAATSCHAP aanvragen.
 • Boot is BA verzekerd.
 • Kennisname van het intern reglement

Toekenning ligplaats gebeurt volgens postdatum v/h formulier. Er wordt ook rekening gehouden met de bestaande situatie.

Periode ligplaatsen:

 • Jaar: hernieuwing 1 april
 • Zomer: 1 april tot eind oktober.
 • Winter: 1 november tot 31 maart van het volgend jaar.

Betaling: ligplaatsen worden contant betaald na ontvangst van de rekening.

De verplichte clubwimpel aan het BB stag is inbegrepen in het lidgeld.

Ik wens een aanvraag te doen om een ligplaats te water te bekomen of te verlengen:


Ligplaats zwaardboten Brugge

Voorwaarden: 

 • Lidmaatschap is voldaan. Het verplichte lidmaatschap van de Brugse Zeil- en Yachtclub kan u via deze LINK aanvragen.
 • Kennisname van intern reglement.

Toekenning ligplaats gebeurt volgens postdatum v/h formulier en is definitief na ontvangst v/d betaling.


Omschrijving periode en prijs van de ligplaats: kalenderjaar 1 april tot 31 maart volgend jaar.

 • OPTIMIST 28 € 
 • ANDERE 44 € 
 • TRAILER ZONDER BOOT 25 € 
 • (exclusief 21% BTW)

Wegtrailers: wegtrailers zonder boot dienen te worden geparkeerd ten noorden, aan de achterkant van het clubhuis.

Betaling: ligplaatsen worden contant betaald na ontvangst van de rekening.

Ik wens een aanvraag te doen voor een ligplaats op het terrein van de basis Brugge:


Winterberging yachten algemeen

 Voorwaarden:

 • Familielidmaatschap is voldaan. Het verplichte familie lidmaatschap voor yachten van de Brugse Zeil- en Yachtclub kan u via de link LIDMAATSCHAP aanvragen.
 • Boot is BA verzekerd.
 • Kennisname van het intern reglement.

Toekenning van de berging gebeurt volgens postdatum v/h formulier en de betaling


Periode ligplaatsen:

 • winter: 1 november kalenderjaar tot 31 maart van het volgend jaar.

Tarief: zie ligplaats yachten (idem in het water of op de kade).

Electra: indien electra gewenst is een stekker met teller verplicht (zie online formulier).

Betaling en verzekering:

Alle liggelden dienen contant, bij facturatie te worden betaald.

Nota: eigenaars die een ligplaats voor volledig jaar hebben dienen dit gewoon te kiezen in het online formulier. Zij betalen dus niet extra voor de berging op de kade. Zij vernieuwen gewoon hun jaarlijks liggeld.

De groepsbijdrage voor de kraan is niet inbegrepen. Dit wordt door de booteigenaars geregeld.
De BA verzekering is verplicht en de ondertekening van dit document geldt als afstand van verhaal naar de club en zijn bestuurders voor alle schade en ongevallen gedurende de winterberging.

Ik wens een aanvraag te doen voor een winterberging op het terrein van de basis Brugge van 1 november tot 31 maart van het volgend jaar.