WIJZIGING LIDMAATSCHAP

ONLINE WIJZIGEN VAN UW HUIDIGE GEGEVENS

Beste lid, 

Om ons toe te laten het secretariaat zoveel mogelijk up-todate te houden vragen wij aan al onze leden om bij elke wijziging van adres, e-mail, gezinssituatie of telefoon hun lidmaatschap online te wijzigen. Zo vermijden we ook verkeerde namen, e-mails en telefoonnummers. 

Dit is ook van toepassing voor gezinsleden meer dan 18 jaar op 1 januari van het nieuwe werkjaar. Indien ze wensen lid te blijven dienen ze zich met dit formulier te registreren als volwassenen lid. (uitzondering: studenten met domicilie bij de ouders)

* HOOFDFAMILIELID dient te goeder trouw het aantal kinderen <18 J te bevestigen. Om verzekerd te zijn dient elk gezinslid geregistreerd te zijn in de federatie. Bij twijfel kun je voor elk gezinslid dit formulier hernemen.

De kinderen ouder dan 18 jaar op 1 januari van het nieuwe werkjaar dienen over te gaan naar VOLWASSEN LID en zelf hun lidgeld te voldoen. 


Voorwaarden en jaarlijks lidgeld

1. Jeugdlid

 • Leden tot en met 17 jaar, of student.
 • Jaarlijkse bijdrage: 85 €

2. Volwassen lid

 • Leden Vanaf 18 jaar
 • Jaarlijkse bijdrage: 120 €

3. Familielid en ligplaatshouder

 • Minimum 2 personen van dezelfde familie
 • Maximum 5 personen van dezelfde familie
 • Jaarlijkse bijdrage: 195 €
 • Elke familie heeft één hoofdlid dat hetzelfde statuut heeft als een volwassen lid.
 • Wanneer een familie bestaat uit meer dan 5 leden, dan wordt vanaf het 6e lid een extra bijdrage van 15 € gerekend.
 • Alleen jongeren die studeren en derhalve ten last van de ouders zijn kunnen in aanmerking komen als familielid.
 • Ligplaatshouders dienen zich aan te sluiten als familielid.

4. G-lidmaatschap

 • G-Leden 
 • Jaarlijkse bijdrage - 87,50 €
 • Familieleden gedomicilieerd op hetzelfde adres: 50


Verzekering

Alle leden zijn verzekerd bij het WWSV. (Wind & watersport Vlaanderen)
Details betreffende deze polis kunnen worden bekeken op de website van WWSV: www.wwsv.be


Effectief lid worden: 

Het formulier B  via deze link is bedoeld voor leden die minstens drie jaar toegetreden lid zijn op 1 januari van het nieuwe werkjaar, als aanvraag om effectief lid te worden.