BESTUUR
2018/2019

Didier Vogels

VOORZITTER

Fabiolalaan 43, 8020 Oostkamp  Tel. 0474/69.99.97 

Mail: vogelsdidier@gmail.com  

 (Algemene leiding, personeel, sponsoring)

Martin Vandewiele

PENNINGMEESTER

Lorreinenhoek 28 - 8310 Sint-Kruis
Tel. 0475/78.65.90
Mail: penningmeester@bzyc.be  

 (Begroting en Financiën)

Tuur Debruyne & Louise de Negri

BESTUURDER

Visspaanstraat 9 - 8000 Brugge  Tel. Tuur 0476/39.94.88

Tel. Louise 0498/37 73 31

Mail: zeilschool@bzyc.be  

(Zeilschool)

Jan Verstraete
BESTUURDER

Koningin Elisabethlaan 42 - 8000 Brugge
Tel. 0477/26.84.45
Mail: zeebrugge@bzyc.be    (Havenbeheer Brugge en Zeebrugge)

Annabel Bogaert
SECRETARIS 

Damweg 24 - 8340 Moerkerke - Tel. 0476/23.06.27

Mail: annabel.bogaert@gmail.com 

 (Secretariaat en feestcomité)

Comité medewerkers

Een comité medewerker (m/v) is iemand die niet vast deel uitmaakt van het bestuur, maar wel bepaalde taken van het bestuur op zich neemt.