Aanvraag ligplaats zwaardboten Brugge

Hier online inschrijven

Ik wens een aanvraag te doen voor een ligplaats op het terrein van de basis Brugge voor een zwaardboot: 

Voor meerdere zwaardboten de aanvraag per boot herhalen.

Voor vragen over de ligplaatsen  info@bzyc.be