Effectief lidmaatschap

Aanvraagformulier

Formulier B effectief lid worden

Elk toegetreden lid kan, na minstens drie kalenderjaren toegetreden lid te zijn geweest en zijn lidgeld daarvoor te hebben betaald, per 1 januari van het vierde jaar zijn kandidatuur als effectief lid indienen, door dit aan te vragen, daarin gesteund door twee effectieve leden van de vzw, waarvan minstens één bestuurslid is.

Na ontvangst van de aanvraag zal het bestuur, in haar eerst volgende vergadering, beslissen over het al dan niet aanvaarden van de kandidatuur als effectief lid. De beslissing van het bestuur geschiedt bij gewone meerderheid (bij staking van stemming heeft de stem van de Voorzitter de doorslag) en tegen de beslissing is geen verhaal mogelijk.

Naast de stichtende leden die van rechtswege effectief lid zijn, geldt de voorgaande procedure als enige mogelijkheid om effectief lid te worden.

D.- Voorwaarden en jaarlijks lidgeld

1. Jeugdlid

 • Leden tot en met 17 jaar, of student.
 • Jaarlijkse bijdrage: 85 €

2. Volwassen lid

 • Leden Vanaf 18 jaar
 • Jaarlijkse bijdrage: 120 €

3. Familielid en ligplaatshouder

 • Minimum 2 personen van dezelfde familie
 • Maximum 5 personen van dezelfde familie
 • Jaarlijkse bijdrage: 195 €
 • Elke familie heeft één hoofdlid die hetzelfde statuut heeft als een volwassen lid.
 • Wanneer een familie bestaat uit meer dan 5 leden, dan wordt vanaf het 6 de lid een extra bijdrage van 15 € gerekend.
 • Jongeren > 18 j. die studeren en derhalve ten last van de ouders zijn kunnen in aanmerking komen als familielid.
 • Ligplaatshouders dienen zich aan te sluiten als familielid.

4. G-lid (https://www.sailability.be)

 • Jaarlijkse bijdrage: 87,5 €
 • Familieledengedomicilieerd op hetzelfde adres: 50 €

5. Verzekering

Alle leden zijn verzekerd bij het VYF. (Vlaamse Yachting Federatie)
Details betreffende deze polis kunnen worden bekeken op de website van het WWSV: www.wwsv.be