WINTERACTIVITEIT 2020

Online inschrijvingsformulier

Trainworld & Stripmuseum Brussel

BZYC winteractiviteit - zaterdag 7 maart 2020


Ondergetekende wenst deel te nemen aan de BZYC winteractiviteit en schrijft hierbij in en stort meteen het bedrag op rekening van de BZYC IBAN BE62 7755 9062 7361 met vermelding: naam - winteractiviteit - (x)personen

OPGELET: 

ENKEL NA ONTVANGST BETALING WORDT DE INSCHRIJVING GEREGISTREERD.


MENU 1: Suprême de Poularde crème et épinards

MENU 2: Filet de Sandre poireaux au beurre, pomme au four

Menu bestaat uit:

soep, hoofdgerecht, dessert, 2 dranken (bier of wijn) water aan tafel en koffie of thee.

*

Schrijf je hier in voor meerdere personen en verschillende menu's. Klik op de menu's en de aantallen.

OM MEER PERSONEN IN TE SCHRIJVEN HERHAAL DE PROCEDURE