WINTERACTIVITEIT 2019
VERSLAG

INSCHRIJVINGSFORMULIER

BZYC winteractiviteit - zaterdag 23 februari 2019


Ondergetekende wenst deel te nemen aan de BZYC winteractiviteit en schrijft hierbij in en stort meteen het bedrag op rekening van de BZYC IBAN BE62 7755 9062 7361 met vermelding: naam - winteractiviteit - (x)personen

OPGELET: 

ENKEL NA ONTVANGST BETALING WORDT DE INSCHRIJVING GEREGISTREERD EN DE INSCHRIJVINGEN ZIJN BEPERKT TOT 40 PERSONEN!


In geval geen lid van de BZYC graag uw adres telefoon en e:mail invullen.

OM MEER PERSONEN IN TE SCHRIJVEN HERHAAL DE PROCEDURE