LEES VERDER

"De Brugse Zeil- en Yachtclub" is een Koninklijke Yachtclub geworden. Dankzij het vele administratieve werk van Paul VH hebben we deze titel verkregen. Jan V en Hannes VH hebben een aangepaste wimpel en logo ontworpen met gouden kroon. De wimpel en sticker zijn binnenkort beschikbaar.

Wie recentelijk in onze club in Brugge is geweest, zal gezien hebben dat de voorgevel is geschilderd. Dankzij het werk van Frank S oogt het gebouw nu weer fris en proper. Als je op het terrein komt valt onmiddellijk op dat de wedstrijdtoren van Jozef is verdwenen. Na 45 jaar dienst was de wedstrijdtoren versleten en onveilig geworden. Dirk T kwam met een voorstel om een nieuwe en modernere toren te bouwen. Ondertussen is deze afgewerkt en te bewonderen. Geen Toren zonder vlaggenmast; Jan P nam deze uitdaging aan en maakte een nieuwe houten vlaggenmast volgens de regels van de kunst en werd voor de funderingen geholpen door Frank V. Hartelijk dank aan Frank, Jan, Dirk, en Frank voor hun werk en steun.

Waar de oude toren stond, zullen we een petanque baan aanleggen. Timing van uitvoering volgt.

Ondanks de Corona werden onze zeilcursussen dit jaar een succes, zowel de jeugd- als de volwassenen cursussen haalden meer deelnemers dan vorig jaar. Ook de club- en nationale wedstrijden hadden succes! Dit goed resultaat is een gevolg van de vele inspanningen van Louise en Tuur, samen met alle monitoren van onze de zeilschool.

De zeilschool doet ons denken aan de lesboten. Onze uitgebreide vloot wordt stilaan ouder. Dringend tijd om dat aan te pakken dacht Jaak D. Samen met zijn team heeft Jaak onze beide First 7.5 een grondige beurt gegeven. De resultaten mogen er zijn. De boten zijn weer top-operationeel en blinken als een spiegel. Bedankt Jaak.

We bereiden een plan voor om op termijn en systematisch de open zwaardboten te vervangen. Deze investering heeft in de nabije toekomst de grootste prioriteit. Louise en Tuur bespreken met de leveranciers de beste voorwaarden en termijnen.

Gelukkig hebben we in Zeebrugge minder nadelige gevolgen ondervonden van de Corona crisis. Na een zeer rustig voorseizoen is de zomer op een normale manier verlopen. Het aantal bezoekers ligt iets onder vorig jaar maar is zeker niet dramatisch. Ik wil hier Jan V en Jos de havenmeester bedanken voor hun inzet en resultaat. De uitbreiding van de haven door catways te voorzien aan de B-steiger wordt stilaan noodzakelijk. Goede vooruitzichten dus. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van het gebouw. Bruno L heeft ons hier geholpen om oplossingen te zoeken en te vinden. Aangezien het succes van ONA hebben we nood aan meer ruimte. We plannen het gebouw aan de noordkant uit te breiden met een afvalgebouw en aan de zuidkant met een extra stockage ruimte. De onderhandelingen met ONA zijn lopende. We proberen dit voor volgende zomer af te werken.

Parkeren in Zeebrugge wordt moeilijker. Sinds de bouw van het appartementsgebouw voor ons zijn de parking plaatsen schaars. We onderhandelen momenteel met de stad Brugge en de Vlaamse gemeenschap om afgesloten parking plaatsen voor de clubleden te kunnen krijgen. Wordt vervolgd.

Het verhaal van de nieuwe zeesluis is nog niet geschreven. BZYC heeft samen met RBSC een verzoekschrift tot vernietiging van het voorkeursbesluit ingediend bij de raad van State. Dit heeft aanleiding gegeven tot een negatief advies van de auditeur aan de raad. Hierbij hebben we dus een eerste succesje geboekt maar er is nog een lange weg te gaan. Wordt vervolgd.

Beste vrienden, zeer waarschijnlijk zullen we de komende nieuwjaarsreceptie moeten annuleren. Dit is traditioneel het moment waarop we onze leden informeren met de realisaties van het voorbije jaar en de plannen voor het komend jaar. Daarom heb ik geprobeerd jullie via deze brief op de hoogte te brengen.

Er rest mij alleen maar aan ieder een zalige en vreugdevolle kerst te wensen en een gelukkig en voortvarend 2021. Houd het gezond en zorg voor elkaar. 

Tot volgend jaar aan de bar of op de pontons.


Didier Vogels

voorzitter