LEES VERDER

"De Brugse Zeil- en Yachtclub" is een Koninklijke Yachtclub geworden. Dankzij het vele administratieve werk van Paul VH hebben we deze titel verkregen. Jan V en Hannes VH hebben een aangepaste wimpel en logo ontworpen met gouden kroon. De wimpel en sticker zijn binnenkort beschikbaar.

Wie recentelijk in onze club in Brugge is geweest, zal gezien hebben dat de voorgevel en de loods zijn geschilderd. Dankzij het werk van Frank S en Philippe VE ogen de gebouw nu weer fris en proper. Als je op het terrein komt valt onmiddellijk op dat de wedstrijdtoren van Jozef is verdwenen. Na 45 jaar dienst was de wedstrijdtoren versleten en onveilig geworden. Dirk T kwam met een voorstel om een nieuwe en modernere toren te bouwen. Ondertussen is deze afgewerkt en te bewonderen. Geen Toren zonder vlaggenmast; Jan P nam deze uitdaging aan en maakte een nieuwe houten vlaggenmast volgens de regels van de kunst en werd voor de funderingen geholpen door Frank V. Hartelijk dank aan Frank, Jan enDirk.

Waar de oude toren stond, zullen we een petanque baan aanleggen. Timing van uitvoering volgt.

Ondanks de Corona werden onze zeilcursussen weer een succes, zowel de jeugd- als de volwassenen cursussen haalden meer deelnemers dan vorig jaar. Ook de club- en nationale wedstrijden hadden succes! Dit goed resultaat is een gevolg van de vele inspanningen van Louise en Tuur, samen met Jaak en alle monitoren van onze de zeilschool.

De zeilschool doet ons denken aan de lesboten. Onze uitgebreide vloot wordt stilaan ouder. Dringend tijd om dat aan te pakken dacht Jaak D. samen met zijn team heeft Jaak onze beide First 7.5 een grondige beurt gegeven. De resultaten mogen er zijn. De boten zijn weer top-operationeel en blinken als een spiegel. Bedankt Jaak.

We bereiden een plan voor om op termijn en systematisch de open zwaardboten te vervangen. Deze investering heeft in de nabije toekomst de grootste prioriteit. Jaak bespreekt met de leveranciers de beste voorwaarden en termijnen.

Ook de Oostkant van de haven in Brugge werd aangepast met 13 nieuwe boeien voor de kleinere yachten.

Gelukkig hebben we in Zeebrugge minder nadelige gevolgen ondervonden van de Corona crisis. Na een zeer rustig voorseizoen is de zomer op een normale manier verlopen. Het aantal bezoekers lag iets onder vorig jaar maar is zeker niet dramatisch. Ik wil hier Jan V en Jos de havenmeester bedanken voor hun inzet en resultaat. De uitbreiding van de haven door catways te voorzien aan de B-steiger is ondertussen ook gebeurd. Goede vooruitzichten dus. Daarnaast zijn de werken we aan de uitbreiding van het gebouw ondertussen ook voltooid. Bruno L heeft ons hier geholpen om oplossingen te zoeken en te vinden. Aangezien het succes van ONA hebben we nood aan meer ruimte. Aan de noordkant van het gebouw een afvalgebouw en aan de zuidkant met een extra stockage ruimte. 

Parkeren in Zeebrugge wordt moeilijker. Sinds de bouw van het appartementsgebouw voor ons zijn de parking plaatsen schaars. We onderhandelenden ook met de stad Brugge en de Vlaamse gemeenschap voor afgesloten parking plaatsen voor de clubleden.

Het verhaal van de nieuwe zeesluis is nog niet geschreven. BZYC heeft samen met RBSC een verzoekschrift tot vernietiging van het voorkeursbesluit ingediend bij de raad van State. Dit heeft aanleiding gegeven tot een negatief advies van de auditeur aan de raad. Hierbij hebben we dus een eerste succesje geboekt maar er is nog een lange weg te gaan. Wordt vervolgd.


Tot volgend jaar aan de bar of op de pontons.


Didier Vogels

voorzitter