NAVIGATIEINFO

Havendata Zeebrugge

België, West-Vlaanderen 51°21'.83N 03°11'.39E - Aanloop: Traffic Centre Zeebrugge VHF 69.
Port Controll VHF 71

ZEEBRUGGE: (Nautical Reeds 9.16.33)Tekst hier invullen...


België, West-Vlaanderen 51°21'.83N 03°11'.39E - Aanloop: Traffic Centre Zeebrugge VHF69 KAARTEN: D11 Noordzee Vlaamse Banken, AC 2449, 3371, 1872, 1874; Zeekaart 1441 Nederlandse 1801.1 & 1801.3; Imray C30; Stanfords 1, 19

GETIJ: +0110 Dover; ML 2.4; Duur 0535. Nota: Zeebrugge is een standaardhaven.

VLUCHTHAVEN: Zeer goed in de marina's

ZEEBRUGGE: (Nautical Reeds 9.16.33) België, West-Vlaanderen 51°21'.83N 03°11'.39E - Aanloop: Traffic Centre Zeebrugge

NAVIGATIE: WPT 51°22'.48N 03:09'.95E (Z SHM boei, QG), koers 129° 1,1 M om binnen te varen. In de haven kan sterke stroming voorkomen (tot 4 knopen bij HW -1). Voorzichtigheid is geboden bij binnenvaren en vertrekken vanwege beperkte zichtbaarheid in de haven. Geef de scheepvaart voldoende ruimte.
Een drukke commerciële-, vissers- en militaire haven met ferry terminal.
Een WPT 51°20'-85N 03°12'-29E in de binnenhaven bij het hoofd van de Leopold II dam om de weg niet te verliezen in de grote buitenhaven bij slechte zichtbaarheid of mist; zie kaartje.

LICHTEN EN MERKTEKENS:
Grote geleidemerken, (soms moeilijk te onderscheiden bij dag) en lichten, geleiden de schepen naar de dokken, vissershaven en marina.
136° - 154° - 220° - 193°

IPTS lichten vanaf W havendam en Leopold II dam. Extra lichten: Flashing Y3 + IPTS Nr. 2 of 5 = LNG tanker vertrekt of komt binnen.
Geen uitgaande of binnenkomende scheepvaart zonder speciale toestemming.

R/T: Port Control CH 71 (H24). Zeesluis en Boudewijnkanaal CH 68.

FACILITIES: Trein: 15 minuten naar Brugge - Tram service naar Oostende voor ferries.


Vernieuwde verplichte uitrusting aan boord vanaf heden.

Kik op de link berichten voor meer informatie uit het Belgisch Staatsblad. Ondertussen werken we aan een meer "leesbare" en "bruikbare" versie.Nieuwe scheepsroutes voor Zeebrugge

Door inplanting windmolenparken tov de huidige verkeersstromen, was er nood aan extra mittigerende maatregelen tbv de veiligheid van de scheepvaart.
O.a. nieuwe scheepsrouteringssystemen Belgisch-, Nederlands gedeelte van de Noordzee.
Goedgekeurd door IMO - Trekker van het dossier: FOD Mobiliteit.
In voege: 1 juni 2017 00h00 UTC


VHF Nieuw Kanaalplan

https://www.bipt.be/consumenten/publicatie/invoering-vdes-kanaalplan-marifoons