Tips&Tricks

Gasveiligheid aan boord

Aandachtspunten bij de installatie

Uw gasspecialist is op de hoogte van onderstaande punten. Het is echter ook raadzaam dat u als watersporter en als klant weet wat de juiste installatievoorschriften zijn.

• Gasleidingen en slangen moeten overal goed zichtbaar zijn en te inspecteren zijn.

• Gasleidingen mogen niet door motor­ en accuruimten lopen. Is er geen andere mogelijkheid, dan moeten daar in ieder geval geen koppelingen gemonteerd worden en moeten de leidingen worden beschermd.

• Gasleidingen moeten op ruime afstand van elektrische leidingen worden aangebracht.• Gasleidingen moeten beschermd zijn tegen mechanische beschadigingen.

• Gasleidingen moeten goed gebeugeld zijn en daarbij voldoende expansie­ruimte houden.

• Bij schotpassages moet altijd een schotdoorvoer worden gebruikt.

• Bij diverse aftakkingen moet een goedgekeurd afsluiterblok/verdeelblok worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld Truma). Dit geeft minder verbindingen en dus minder kans op lekkage.

• Kachels of geisers moeten altijd via een aansluitkraan en een vaste leiding worden aangesloten. Alleen een cardanisch opgehangen kooktoestel mag met een aansluitkraan en gasslang worden aangesloten, mits de lengte maximaal een meter is.

• Flexibele leidingen moeten zodanig worden gemonteerd, dat deze niet overbelast worden door te veel buiging.• Alle verbindingen moeten knelfittingen hebben. Bij zacht koperen pijpen moeten steunbussen worden toegepast om insnoering te voorkomen.

• Voor bochten is het beter dat de pijp gebogen wordt, dan dat er haakse koppelingen worden gebruikt.